Selecteer een pagina

Mazda heeft bekendgemaakt dat het de eerste autofabrikant is die zich aansluit bij de eFuel Alliance. Deze alliantie brengt organisaties en geïnteresseerde partijen samen die de realisatie en promotie van CO2-neutrale e-brandstoffen en waterstof ondersteunen als een geloofwaardige en daadwerkelijke bijdrage aan het verminderen van emissies in de transportsector.

Mazda is naar eigen zeggen altijd een groot voorstander geweest van een aanpak met meerdere oplossingen, waarbij verschillende technologieën worden gecombineerd als de beste manier om emissies te verminderen. Elektrificatie is een belangrijke pijler in deze ‘multi-solution strategy’ van Mazda en tegen 2030 zullen dan ook alle Mazda’s geëlektrificeerd zijn. Veel modellen zullen echter ook nog steeds voorzien zijn van een verbrandingsmotor.

Mazda heeft zich in zijn hele bestaansgeschiedenis altijd ingezet om auto’s en aandrijflijnen te ontwikkelen die voldoen aan de rijdynamische behoeften van klanten en deze passie zal altijd blijven. Dit omvat onder meer verbeteringen in de efficiëntie van conventionele aandrijflijnen, elektrificatie van het gamma, bredere toepassing van hernieuwbare brandstoffen en digitale en geconnecteerde applicaties die de brandstofefficiëntie verbeteren.

Samen met de eFuel Alliance en haar leden steunt Mazda de totstandkoming van een mechanisme dat rekening houdt met de bijdrage van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen (synthetisch geproduceerde CO2-neutrale vloeibare brandstoffen op basis van waterstof en CO2 en biobrandstoffen die voldoen aan de kwaliteitsnormen voor fossiele brandstoffen en kunnen worden bijgemengd als drop-in brandstoffen) aan de emissiereductie van personenauto’s en dat zal bijdragen aan het besluitvormingsproces binnen de EU inzake de klimaatwetgeving.

“Als industrie moeten we de emissies zoveel mogelijk verminderen”, vertelt Wojciech Halarewicz, Vice President Communications & Public Affairs bij Mazda Motor Europe GmbH. “En om dit te realiseren mogen we geen van de beschikbare routes negeren die er tot onze beschikking staan. Broeikasgasemissies en klimaatverandering zijn van nature een mondiaal en complex vraagstuk, dat een geïntegreerde aanpak vereist. Alle sectoren en industrieën moeten hun steentje bijdragen en bovenal moeten ze de mogelijkheid hebben om positieve opties te delen om de klimaatdoelen te bereiken”.

“Wij zijn van mening dat CO2-neutrale e-brandstoffen en waterstof met de nodige investeringen een geloofwaardige en reële bijdrage zullen leveren aan emissiereductie, niet alleen voor nieuw geregistreerde auto’s, maar ook voor het huidige wagenpark. Dit zou een tweede en snellere weg betekenen om klimaatneutraliteit in het vervoer te bereiken, in combinatie met voortdurende elektrificatie. Aangezien de EU later dit jaar haar regelgeving inzake CO2-normen voor auto’s en bestelauto’s zal herzien is dit de kans om ervoor te zorgen dat de nieuwe wetgeving zowel elektrische voertuigen als voertuigen die op CO2-neutrale brandstoffen rijden in staat stelt bij te dragen aan de inspanningen van autofabrikanten om hun emissies te verminderen”, aldus Halarewicz.

Ole von Beust, Algemeen Directeur van de eFuel Alliance, vult aan: “Het belangrijkste doel van onze alliantie is ondersteuning en begrip van het klimaatbeschermingsbeleid, dat een eerlijke concurrentie tussen verschillende technologieën garandeert. De komende twee jaar zullen doorslaggevend zijn, aangezien de Europese Commissie de belangrijkste regelgeving inzake klimaatbeleid zal herzien. Daarin zal een mechanisme in de autowetgeving moeten worden opgenomen dat erkent welke bijdrage koolstofarme brandstoffen kunnen leveren aan het behalen van de emissiereductiedoelstellingen. Het zal cruciaal zijn om geïnteresseerde groepen en organisaties uit alle betrokken sectoren samen te brengen. Daarom kijken we er naar uit dat Mazda, met hun lange geschiedenis in auto-innovatie, een sterke partner wordt in de eFuel Alliance”, aldus Von Beust.

Meer autonieuws op www.autozine.nl